Da serveren for mailadressene til sekretæren vert lagt ned fredag 7/3 kan han ikkje lenger ta i mot mailer til desse. Det har vore eit problem sidan 27/2, slik at alle som har sendt sekretæren mailer på desse adressene i dette tidsrommet har fått sendinga i retur. Han har forsøkt og fått dei attendesendt desse dagane, men mislykkast.
 
Konklusjon: Adressene pkjorstad@ventelo.net og pkjorstad@iventelo.net kan dere nå stryka i kontaktlistene deres.
 
Ny mailadresse til sekretær Pål Kjorstad er frå nå: pkjorstad@outlook.com
 
Beklagar at dette vert ekstrarabeid for deg/dere, men vonar nå at denne løysinga vert ståande i framtida.

Dersom nokon av dere har sendt mailer mellom 27/2 - 2014 og fram til nå på ei av dei nedlagte adressene over kan dere gjerne vidaresenda dei til den nye adressa. Dere som har sendt til den nye adressa desse dagane kan sjå bort frå dette da den har vore ok heile tida.