I melding frå Geir Johan Groven frå landbrukskontoret i Nord-Fron står det: "En ulv er akkurat tatt ut i Frydalsområdet i Fron. Fellingsmannskap fra Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron deltok i fellingsforsøket, med bistand fra SNO. En vil med dette rette en stor takk til alle som var med, og spesielt trekke fram det gode samarbeidet mellom fellingsmannskapene som førte frem til tellende resultat. Det ble lagt ned en stor innsats i sporings- og lokaliseringsarbeidet, noe som var helt avgjørende for resultatet.

Oppland Sau og Geit er særs nøgd med at denne vart felt, og håper at resten av ulvane som er og kjem til Oppland vert teke ut. For: 1. Norge har nådd bestandsmålet for ulv i 2014 og 2. Oppland er beiteprioritert sone i forhold til ulv.

 

I følgje Odd Steinar Granheim i SNO var det ei tispe på 29 kg som vart teke ut. Den vart skote frå helikopter.

Om rovdyret
RovbaseID M406991
Art Ulv
Kjønn Hunn
Dødssdato 10.05.2014
Dødsårsak Skadefelling
Kontrollstatus Feltkontroll - SNO
Vurdering Dokumentert
Godkjentdato 10.05.2014
Sted
Kommune Nord-Fron (N)
Funnsted  
UTM kartreferanse  
Kartblad  
Nord (WGS84 sone 33) 6852181
Øst (WGS84 sone 33) 228001
Nord (RT90) 6857935
Øst (RT90) 1185411
Stedkvalitet God

Men ulvane i Vågå er framleis på frifot, her representert ved ein av dei.