Det har dermed vore travlege dagar for sauebonden og støtteapparatet rundt. Det har går i veging, behandling, sortering, kjøring, tilsyn og ikkje minst dokumentering mht til sauehald/avl og beitebruk, så som t.d. registrering i sauekontrollen. 

Mange i Gudbrandsdalen leiger inn dyretransport til kjøring, og vi har fått inn dette bilete frå Knut Evensen i Fåvang.