Møte med tema “Avl i bruksbesetningar” v/Anders Svare.
Anders har vore rundt omkring i Oppland å halde foredrag om dette temaet, så det er på tide at vi i Vågå også får høyre han prate om dette.!.
Siv Andersbakken frå Norgesfor vil fortelja litt om kraftfor og mineral dei kan tilby oss.
Siv blir med på heile møtet, og diskuterer gjerne foring med oss.
 
Jan Skogen kjem og vil prate om beitesesongen som står for døra.
 
Erling Skurdal frå Nortura tek turen til Klones for å dele ut koppar og tallerken til dei beste av dei beste av oss!!!
 
Det blir servering.
 
Det er Norgesfor samman med Vågå Sau og Geit som held møtet.