Vedtaket er et klart brudd på stortingsforliket, og vil utgjøre at antall ynglinger av ulv vil øke fra dagens 10,5 ynglinger, som i seg selv er 4.5 ynglinger over dagens bestandsmål.

Faglaga i Oppland og Oppland Sau og Geit vil sammen arrangere busstur, og har sammen publisert denne artikkelen.