Utdrag av heimesida til NJJF og link til fordraget mitt under:

NJFF og Jakt- og Fiskesenteret har arrangert rovviltseminar for landets rovviltregioner. 28. - 29.november ble det første avholdt for region 6 på Værnes, mens region 2, 3, 4 og 5 hadde seminar 5.-6. desember.

Seminarene hadde tittelen: "Forvaltning av de store rovdyrene – krav og forventninger til forvaltningen". Tema var forventningene til rovviltnemndene og kommunene som regionale og lokale forvaltningsledd i rovviltforvaltningen. Gjennom foredrag, innledninger, spørsmål og diskusjoner ble aktuelle spørsmål og problemstillinger satt på dagsorden. Målsettingen var å få til gode diskusjoner og verdifull erfaringsutveksling. Eksempler fra den praktiske forvaltningen ble brukt som utgangspunkt, og det ble lagt vekt på at det skulle være en toveis-kommunikasjon der alle parter fikk god anledning til å delta.

I løpet av seminaret ble også mulighetene rundt NJFF og Jakt- og Fiskesenteret (JFS) i Flå belyst, med skolering og kompetanseoppbygging for jegere og medlemmer i de kommunale fellingslag i fokus. Bruk av hund og fokus på skudd mot store rovdyr sto også sentralt. I samarbeid med Statens Naturoppsyn setter NJFF og Jakt- og Fiskesenteret fokus på effektivisering av lisens- og kvotefelling og utvikling av hunder til jakt og ettersøk av store rovdyr.

Pdf av powerpointpresentasjonen eg hadde.