Saueeiere i Nordre land langs den tidligere "Bergenske hovedveg" har store problemer med gaupeskader på sine dyr. Mest på innmark for noen og på nedkant av beitet mot bygda for andre. Årlig tar gaupa mange lam, og en del sau. I 2012 filmet Bjørn Anton Lybeck en gaupe fra huset sitt. Den var på jordet sammen med sau for Edin Rosenberg, og hadde vel tanker om å få fanget noe for mat.
 
Filmen Lybeck fikk tatt er publisert i bygdaavisa "Utsiktsposten" og nylig i UT I NATUREN på NRK.
For intrersserte i og se gaupe i naturen i fullt angrep mot sau, anbefales det å gå inn på NRKs hjemmsider, for å kunne se programmet fra 26.02.2013. Sist i programmet kommer innslaget fra Thomlebygda. Dette beviser de vansker saueholdere har med gaupa, da også på innmark.
 
Vedlagte bilde (under) viser gaupas mange bitt på lam for saueholdere Sirirud/Terningen våren 2012, like ved Thomlesvejordet fra filmen på NRK. Her mistet saueholderne to lam fra samme søye tidlig i beitesesongen på utmark.
 
Ekstraordinært tilsyn på innmarksbeitet vår og høst, gjorde trolig at det i 2012 ikke gikk noe dyr tapt pga gaupe. Så hvordan sesongen blir i 2013, er uviss, da det er utrolig mye spor fra flere gauper over hele Nordsinni og Leppdalen.