Arrangementet vart vellykka med bl.a. visningar av utstyr i nybygget, som kraftfôrautomat, rullande fôrbrett, fullfôrblandar, elektronisk vekt/skilleanlegg innreiing og ikkje minst fine dyr. Relaterte organisasjonar og bedrifter var tilstades. Nokre av desse heldt både faginnlegg og helsingstaler under arrangementet.

 

Pål Egil Rønn og Øystein Rudi innleiar og ønskjer velkome

Hans Hjelstuen, t.h. var primus motor under seminaret og hadde berre rosande ord om tiltaket. Her saman med Pål Kjorstad. Båe foto: Ken Lunn.