Hånboka vart teke godt i mot, og vi sendte den til NSG for at den òg kunne brukast frå sentral hald. Døkk finn håndboka her, og gje gjerne attendemeldingar på den til styret i OSG