600 dyr ble effektivt sanket av 25 personer og 18 hunder denne varme lørdagen, og maken til velvilje blant folk. Fra Enebakk i sør til Lesja i nord stilte folk opp med hunder for å hjelpe til, folk var klare i kvea for å ta imot sauen og maten var på bordet til både hunder og slitne sankere. Her var det på forhånd gjort godt arbeid og planlegging av saueiere, rovdyransvarlig i OSG, Ringebu Sau og Geit og ikke minst gjeterhundlag i Midt-Gudbrandsdalen og Oppland. For å sette ting litt i perspektiv så er det ca 3 timer gange inn til beiteområde, så dette er krevende sanking.

I slike situasjoner ser man det er godt å ha folk og organisasjoner rundt seg. Selv kunne jeg dessverre ikke bidra denne dagen, men stoltheten av å være leder av Oppland Sau og Geit når jeg fikk referat av hvordan dagen hadde vært kl 23 på kvelden, ja det vil sitte i lenge. Tusen takk til alle dere som stilte opp, som tok den lange turen, som jobbet til langt på natt og som bidro på akkurat deres måte for de berørte saueiere. Glemmes skal heller ikke ihuga jegere som står på dag og natt. Sammen er vi sterke, så takk alle sammen nok en gang.

På vegne av Oppland Sau og Geit Knut Evensen