Ut frå kjennskap til søknad frå rovviltnemnda i Oppland vart det søkt om hiuttak av jervetispe med avkom i Gausdal (Langsua) og Fåvang (Samdalen). DN har vurdert søknaden og vedteke uttak i Gausdal og Skjåk. Vedtaket kan du lesa her.