I desse dagane vert det sendt ut skjema til dei som meldte inn dødsfall i besetningen før i år, og for dere som ikkje har gjort det tek det til å hasta!

På skjemaet skal ein fylla inn bl.a. totalt antall døde kopplam i besetningen og erstatninga skal vera etter desse betingelsene:

Kr. 1200,- pr. lam

Antall døde kopplam i dieperioda - 20 % avrunda til nærmaste heile lam. 

Dette vert akseptert som ei erstatningsløsning dersom 90 % eller fleire av partane aksepterar denne løsninga.

Husdyrsystemer beklager selvfølgelig det som hendte og skriv at "lamma døde etter "feilgjæring" i fordøyelsessystemet" og at dei har "lokalisert mangelen til et konserveringsmiddel som var blitt utelatt i ovennevnte produkt/periode." Husdyrsystemer nemner vidare at dei nå har fått "de nødvendige tillatelser til å nytte norske melkeråvarer i alle våre blandinger og at de dermed er tilbake til de vel anerkjente og vel utprøvde melke-erstatninger til lam."

NSG har bistått i denne saka og Generalsekretær i NSG, Lars Erik Wallin skriv i dag dette på mail:

Mange kopplamoppdrettere opplevde som kjent i vår store problemer med sjuke og døde kopplam. Problemet ble satt i forbindelse med bruk av Sprayfo Lammegodt Exellent, importert av Husdyr Systemer AS. Nå tilbyr importøren erstatning for de døde kopplamma. Frist for å fremme erstatningskrav er 20. desember 2015.

Husdyr Systemer AS, som importerer og forhandler Sprayfo i Norge, har nå i samråd med sitt forsikringsselskap, IF kommet med et tilbud om generell erstatning for lam som er døde etter bruk av Sprayfo Lammegodt Exellent.

Erstatningen som tilbys er kr 1.200 pr. kopplam som døde i den aktuelle fôringsperioden. Fra oppgjøret vil det bli beregnet en egenandel på 20%, avrundet til nærmeste hele lam.

Husdyr Systemer AS har utarbeidet et eget skjema som skal benyttes i forbindelse med erstatningskravet. Kravet skal gå gjennom lokal forhandler, der melkeerstatningen var kjøpt. Frist for å sende inn skjema er satt til 20. desember 2015.

Mer om erstatning for kopplam i forbindelse med bruk av Sprayfo Lammegodt Exellent kan du finne på nettsidene til Husdyr Systemer as på linken under..

http://www.husdyrsystemer.no/nyheter/informasjon-vedroerende-erstatningsoppgjoer-for-doede-kopplam-2015/

 

Dette har som kjent vært en vanskelig og problematisk sak for mange kopplamoppdrettere. Styret og administrasjonen i NSG har fulgt opp saken i løpet av sommeren og høsten.

Styret har gjennomgått tilbudet om erstatning og mener det er bra at det endelig har kommet et slikt tilbud. Dette vil gi alle som har mistet lam en mulighet for å få en viss kompensasjon for tapene. Samtidig forutsetter styret i NSG at de som har god dokumentasjon for sine tap bør kunne fremme et individuelt krav!

Saka på NSG si heimeside ligg her.