Sidsel Røhnebæk hos FM i Oppland har laga ein svært fyldig og informativ folder vedrørande beitebruken i Oppland for sesongen 2011. Her finn dere det meste, slik som bl.a. rovviltkontaktane, prosedyrer for å søkja om skadefelling, kadaverhundekvipasjer og mykje anna.

For å sjå på folderen kan du klikka her.

Elles har tilsette hos FM i Oppland ein god artikkel om beitenæringa i OA.