Inforbrevet med bl.a. datoar for regionmøta, der Mattilsynet og Landbruksavdelinga hos FM deltek.

I samband med årsmøte i OSG vil det koma ymse forslag frå styret. Eit av forslaga er oppretting av eit nytt lag under OSG, som vi har tenkt å kalla Oppland Radiobjøllelag. Dette laget må ha vedtekter og forslaget vårt ligg her.

GOD JUL OG Godt NYTTÅR frå nettredaktøren!!