Av stoff i infoskrivet er dei planlagte regionmøtene, som blir arrangert slik:

7/2 kl. 19.00: Bjørnen Kro, Odnes

8/2 kl. 19.00: Sødorp Gjestgivergård, Vinstra

Ellers vert årsmøtehelga nemnt med spennande program på seminaret arrangert saman med Hedmark Sau og Geit 3.-5. mars på Spidsbergseter Resort Rondane. Hugs påmelding innan 1. februar. Påmeldinga ligg på heimesida her.

Hugs også å rapporter bruk av radiobjøller/findmysheep på nettsida her for døkk som enda ikkje har gjort det. Dette er samstundes ein søknad for å fortsetja med det døkk har eller endra antallet.