FM i Oppland har nok ein gong laga ei god brosjyra til hjelp for alle beitebrukere i fylket som sliter. Angrepa er alt i gang i stor stil så det er nok eit spørsmål om vi i framtida skal ha trykt denne enda tidlegare, men tida er vel knapp for dette som alt anna.

Brosjyra kan dere sjå her.