Styret i Oppland Sau og Geit oppfordrar alle til å lesa dette nøye slik at organisasjonen kan starta eit nytt aktivt år i 2015. Hugs at det er døkk som medlemmar organisasjonen vert drive for, og at det da er naturleg at døkk som medlemmar òg må koma opp med saker døkk vil ha hjelp til eller saker døkk vil fremma!

OSG ønskjer alle eit godt nyttår med dette infoskrivet!