Kadaveret/a kan da sendast inn til Veterninærinstituttet, sjå adresser her

Følgjande reglar gjeld ved innsending:

-         Ekspress over natt (gjennom posten) kan brukast ved innsending med vekt opptil 35 kg

-         Leverast i spesialposar som utleverast av Veterinærinstituttet, telefon direkte 23216437

-         Ved vekt over 35 kg må innsending leverast med varetransport  eller eigen transport

Kostnader ved obduksjon - sau:

-         Dyr med alder eldre enn 3 månadar, fastpris per dyr kr 3.300 + mva

-         Dyr med alder mellom 6 veker og 3 månadar, fastpris for inntil 2 dyr kr 2.100 + mva 

-         Dyr med alder yngre enn 6 veker, fastpris for inntil 3 dyr kr 2.100 + mva