Oppland Sau og Geit har hatt saka til høring og kome med denne høringsuttala.