Leiar i OSG, Pål Kjorstad, la fram evaluering og krav frå ei samla beitenæring i fylket.