I uke 47 arrangerer vi fire møter. Vi inviterer til kurs på Skytterhuset til Løiten JFF, Løten mandag 18.november kl.18-22, Auditoriet til Øystre Slidre ungdomsskole, tirsdag 19.november kl. 18-22, Lesja kommunehus, Lesja onsdag 20.november kl. 18-22 og Skaret, fylkeskontoret til NJFF-Møre og Romsdal, Fræna torsdag 21.november kl. 18-22.

Jeg legger ved invitasjonen til kursene og håper at dere er behjelpelige med å spre denne til medlemmer, lokallag, jegere og andre interesserte. Det er veldig fint om dere kan legge ut en sak om dette på hjemmesidene til fylkeslaga!

Vi kommer også til å annonsere i lokalavisene noen dager i forveien.

Vi vil presisere at kurskveldene er gratis og åpne for alle!

Program