FKT-prosjektet, NJFF og Jakt og Fiskesenteret arrangerer i januar jervejaktkurs i utvalgte områder i samarbeid  med SNO. Områdene er valgt ut på bakgrunn av tapshistorikk, jervebestand, jaktresultat og samtaler med/ønsker fra fylkeslag i NJFF og beitenæring. Vi inviterer derfor til kurs i Storsalen på Sør-Fron kommunehus mandag 14. januar kl. 18-22.

Invitasjon og informasjon.

For meire opplysningar kontakt:

Øivind Løken
prosjektleder for FKT-prosjektet

Postadresse: Norsk Sau og Geit, Postboks 104, N-1431 Ås

Telefon: 416 92 647

Telefax: 64 94 17 04

e-post: ol@nsg.no