Her er foreløbig rapport om eventuelle ynglelokalitetar:

Bestandsregistrering jerv i Oppland pr. 02.04.2014 – oppdatering etter rapport pr. 27.03.14

NOP-002 Svartdalen , Lesja: Nytt besøk fredag 28.03. Fortsatt aktivitet på hiplass funnet 25.03.

NOP-004 Lordalen, Lesja: Hiåpning i bruk funnet 05.03. To besøk senere viser bruk siste døgn. Ved besøk i dag 02.04 er det for hard skare til å dokumentere bruk siste døgn.

NOP-005 Haverdalen, Dovre: fortsatt aktivitet fra tispe.

NOP-007 Vuludalen-Musvoldalen: Fortsatt aktivitet ved tidligere kjent hiplass i Sel kommune ved besøk 31.03. Det ble funnet ny hiåpning ca. 20 meter fra det som ble funnet 27.03. Pga føreforholdene var det ikke mulig å registrere om det hadde vært aktivitet siste døgnet. I dag 02.04. ble det ikke funnet sporløyper etter jerv fra siste døgnet på hiplassen funnet i Sør-Fron 25.03.

NOP-008 Storfjellet, Ringebu: 2 hiåpninger funnet 31.03. Trolig ikke forbindelse mellom disse. To sporløyper som kunne være noen dager gamle. Reg. personell har størst tro på at dette er dagleie eller mathi. Fortsatt en del aktivitet fra jerv i området.

NOP 013 Kjølen, Lom, Vågå, Lesja:Hiåpning funnet 11.03., men da var det for hardt til å se jervespor. Pga av snøfall og vind har hiåpningen vært i bruk etter 08.03. Nytt besøk 24.03 viste aktivitet på hiplassen siste døgn. Fra helikopter 27.03 ble det registrert fortsatt aktivitet. Besøk 31.03. viste også aktivitet siste døgn. Hiplassen ligger i samme fjellside som to andre hi tidligere er dokumentert, men mer enn 500 meter fra.

NOP-015 Mysubytta, Skjåk: Hiåpninger funnet 26.03. ble besøkt på nytt i dag 02.04. Vanskelige forhold gjør det vanskelig å vurdere om det har vært aktivitet siste døgnet.

NOP-016 Lundadalen, Skjåk: Hiåpning med ferske jervespor  funnet med helikopter 27.03. Ved besøk 01.04 var det vanskelig forhold, men det ble registrert nye klospor etter jerv like ved hiåpningen.

Jetta-Jønndalen, Vågå og Dovre: Registrert spor etter antatt tispe i området. Pga geografisk plassering har det ikke lyktes å sjekke ut mer det området det ble funnet hiåpning i med helikopter 27.03. Planen er å prøve på nytt med teleskop fra motsatt side av fjellet i morgen.

I Øyer ble det på nytt lett etter jervespor 29.-30.03. Det ble ikke funnet spor. Føret var ikke optimalt.

NOP-018, Gausdal, Sør-Fron, Nord-Fron, Øystre Slidre:  25.-26.03 ble det funnet flere sporløyper i et begrensa område etter antatt tispe. Ved nytt besøk 28.03 ble det funnet 2 hiåpninger, i tillegg til en god del spor. Besøk i dag 02.04 viser at hiåpning har vært i bruk siste døgn.

I mange områder er det nå veldig hard skare. Vi bør derfor ha litt nysnø for at arbeidet skal bli effektivt.

Lom 02.04.2014

Esben Bø

Etter den 2. april har FM i Oppland fått opplyst av SNO at NOP 004 Lordalen i Lesja har gått inn som «antatt yngling». Statens naturoppsyn vil komme med en ny statusrapportering kommende fredag.