Bestandsregistrering jerv i Oppland pr. 11.04.2014 – oppdatering etter rapport pr. 27.03.14 og 02.04.14
 
NOP-002 Svartdalen , Lesja:  Fortsatt aktivitet – følges opp av SNO framover.
 
NOP-004 Lordalen, Lesja: «antatt yngling».
 
NOP-005 Haverdalen, Dovre:  Mindre aktuell – lite aktivitet
 
NOP-007 Vuludalen-Musvoldalen, Sel, Nord-Fron: Fortsatt aktivitet - følges opp av SNO framover.
 
NOP-008 Storfjellet, Ringebu: Fortsatt aktivitet - følges opp av SNO framover.
 
NOP 013 Kjølen, Lom, Vågå, Lesja: «antatt yngling».
 
NOP-015 Mysubytta, Skjåk: Noe aktivitet, men vanskelige forhold - følges opp av SNO framover.
 
NOP-016 Lundadalen, Skjåk: Noe aktivitet, men vanskelige forhold - følges opp av SNO framover.
 
Jetta-Jønndalen, Vågå og Dovre:  Dokumentert aktivitet fra 2 jerver i området, men så rasfarlig at lite tilrådelig å undersøke nærmere nå. Status forventes klarlagt på barmarkskontroll.
 
I Øyer - lite aktivitet, ikke optimalt føre. 
 
NOP- 003 Grøndalen (Snøhetta), Lesja: Fortsatt aktivitet - følges opp av SNO framover.
 
NOP-018, Gausdal, Sør-Fron, Nord-Fron, Øystre Slidre:  Fortsatt aktivitet - følges opp av SNO framover.
 
Vi presiserer at «fortsatt aktivitet» eller «noe aktivitet», også kan indikere matlager/dagleie og ikke nødvendigvis yngling.
 
Merknad:  
H. Klæbo hos Fylkesmannen  har gjengitt et sammendrag av en mer detaljert rapport fra SNO, v/Esben Bø, Lom 14.04.2014