Wallin skriv:

Som kjent ble samarbeidspartiene/plattformpartiene(regjeringspartiene og KRF/V) enige om et nytt jordbruksavtaleutkast i går kveld. Rammen er økt med kr 250 mill. og det er gjort noen endringer i struktur.

For småfeholdet er det følgende endringer:

·         Husdyrtilskuddet for vinterfora sau økes til kr 1.000 for de 100 første

·         Driftstilskuddet til melkebruk geit økes med kr 2.000 pr bruk

·         Kvalitetstilskuddet på lammeslakt reduseres til kr 500 pr. slakt

·         Kjeslakttilskuddet økes til kr 300 pr. slaktak. s 300lskuddet økes reduseres til kr 500

·         Beløpstak på husdyrtilskudd settes til kr 560.000 pr. foretak. Dette er i dag kr 280.000 pr. foretak. I fjorårets jordbruksavtale ble det bestemt at kvalitetstilskudd på lammeslakt ikke skulle regnes inn under denne beløpsgrensa. Forutsetter at dette også gjelder ny grense.

·         Litt økning i avløsertilsluddene

·         Tidligpensjonsordningen videreføres

I statens opprinnelige tilbud lå det an til at  alle sauebruk med færre enn 55 vfs. ville få en reduksjon i husdyrtilskuddene. Jeg har gjort en beregning på de nye satsene og med denne justeringen ser det ut til at det ikke er noen sauebruk som vil gå ned i husdyrtilskudd, så det ser jo så langt positivt ut. Jeg har ikke tatt med endringen i bunnfradraget, som vil gi en reduksjon på kr 1.050 i dyretilskuddet. Det ser heller ikke ut til at de i den nye avtalen har gjort noen endring i arealtilskudd på grovfôr, noe som fremdeles vil ha utslag på de minste brukene.

Dagens tilskotsordning for sau kontra avtala 28/05. 

Dagens tilskotsordning kontra statens opprinnelege tilbud.

Avtala mellom regjeringspartia og Venstre/KrF