Etter innspel frå lokallag/fylkeslag, spørsmål om prioritering av kvalitetstilskotet for kje- og lammeslakt, nye tilbakemeldingar frå fylkesårsmøta/fylkeslag, styrebehandling inkludert innspel frå representantskapet så vart innspelet slikt:

NSG sitt innspel til jordbruksforhandlingane 2016