På «overtid» ble Staten og Norges Bondelag søndag 15. mai enige om en jordbruksavtale for 2016.

Dette skjedde etter at Norsk Bonde- og Småbrukarlag valgte å bryte forhandlingene sent på kvelden 14. mai.

Total ramme for årets avtale er kr 350 millioner, hvorav kr 190 millioner er målprisøkninger og 100 millioner er økninger i budsjettmidler.

Til sammenligning var årets tilbud fra Staten på kr 90 millioner, med kr 125 millioner som målprisøkninger mens summen av budsjettmidler ble foreslått redusert med kr 70 millioner.

Jordbrukets krav for 2016 var på kr 860 millioner, hvorav kr 193 millioner ble foreslått som målprisøkninger og kr 577 millioner gjennom budsjettmidler.

Årets jordbruksavtale gir, iflg. Sluttprotokollen mellom Staten og Norges Bondelag, grunnlag for en gjennomsnittlig inntektsvekst på 3,1 prosent fra 2016(før oppgjør) til 2017, noe som tilsvarer kr 10.700 pr. årsverk.

I forhold til referansebruksberegninger gir oppgjøret en inntektsnedgang på kr 1.500 pr. årsverk for sau og en inntektsvekst på kr 1.600 for melkegeit fra 2016 til 2017.

Notat med oversikt over avtalepunktene som vedr. småfeholdet!

Det er spesielt viktig å merke seg endringer i telledato for tilskudd og endringer i ulltilskudd!

På nettsidene hos Regjeringen https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id627 og Norges Bondelag http://www.bondelaget.no kan du lese mer om Jordbruksavtalen 2016. 

På nettsiden til Norges Bondelag er det også mulig å beregne endringer på eget bruk!