Generelt på alle slike kurs:

Grunnkurs består av en felles teorikveld og 4 timer individuelt kurs.

Teorikvelden for alle er et kombinert GPS teorikurs, litt info om oss, litt om rovdyr og måter de gjemmer på, hvordan bruke hund. Dette er 3 timer.

·         Etter teorien setter vi opp en startliste på den praktiske delen, tidspunktet er 08.00 og 13.00 de påfølgende dagene.

·         En instruktør rekker 2 om dagen på den praktiske delen.

·         Deltakerne bør ha med sin egen GPS, hund med bånd, belønning til hund, egnede klær til utebruk og godt humør.

·         Instruktørene trenger fremviser til teorikvelden og et lokale.

·         Videre må det skaffes et egnet område til kurs, ca 100 mål utmark lett tilgjengelig pr instruktør.

·         Instruktørene trenger også et sted å sove, gjerne enkel standard, men med egne soverom.

Dette kurset er første trinn til godkjenning og eneste kurset som godtas til godkjent kadaverhund.

-----------------------

I praksis vil kurset i Øyer da vera for alle påmeldte frå kl. 19.00 til kl. 22.00 om kvelden den 20/05 i kommehuset i Øyer.

Deretter vil 2 og 2 ta den praktiske prøva dagane etter, der ein startar kl. 08.00 og den andre kl. 13.00. Dagar og deltakarar vil bli bestemt på fyrste kurskvelden!

Velkome til påmelding, sjå over