Oppsettet finn døkk her.

Dette kan vera starten på ein ny god ver frå Oppland, som kan enda som biletet under. Lykke til!