Oppland Sau og Geit arrangerte dommarkurs 7/9 på Toten. 7 dommere møttes og fekk fagleg nytt frå Terje Bakken, gjekk gjennom nye kåringsregler, dommeroppsettet og fekk delt ut øremerker og sko og klede.

Deretter dømte dei alle felles lam til Ken Lunn og Bjørn Even Stenberg av rasene NKS, Kvit spæl, Farga spæl, Suffolk og Pels, der poenga vart diskutert og sett slik at dommarsamlinga vart å rekna som ei kalibrering av dommarane

Kåringssjåa vert halde slik