Søknadskjema til bruk for arrangør av kåringane. Dette må snarast sendast til Mattilsynet.

Kåringsoppsettet finn dere her: