All omtale i denne saka trur eg er positivt for geitebøndene. Lars Erik Wallin er i dag spurt i Nationen om dette og gjev gode svar på dette. Sjå artikkelen her!

Andre relevante artiklar om geit:

Geit  - angår det oss?, av Birger B. Bull, fylkesleder i Troms Bonde og Småbrukarlag, kjelde Nationen

23.000 geiter destrueres i året, kjelde Nationen

Kjekjøtt er kjøtt i verdensklasse som går rett i søpla, kjelde Nationen