Innlegget til statsråden

Frå Oppland Sau og geit si side skreiv Pål Kjorstad eit innlegg til svar i dag, men dette vart ikkje teke inn. Det viste seg at Tone Våg i NSG og Terje Holen i Oppland Bonde- og Småbrukarlag sine motinnlegg vart prioritert av GD. 

Innlegget til Pål Kjorstad