Ikkje alle har tenkt eller skjønt fakta om at det faktisk er bruksbesetningar og besetningar i verhaldslag, som virkeleg kan utnytta avlsdyra våre. Dei kan nytta semin og ikkje minst kan dei skaffa seg interessante risbitar eller eldre eliteverar frå ringane med nokså sikre delindeksar.

Ivar la fram tankane sine i dette foredraget.