Akershus Sau og Geit er ansvarlig for gjennomføring av kurs i sauehold på Landbrukshelga i Akershus 26.-27.januar 2013. Arrangementet finner sted på Hurdalsjøen Hotell. Det har de siste åra vært etterspurt et slikt kurs og vi håper at responsen blir god, noe den ser ut til å bli.

For meire info les her.