Prisar og leveringsvilkåra er teke ut frå heimesidene til desse 4 aktørane:

Fatland Slakteri

Furuseth AS

Nordfjord Kjøtt AS 

Nortura SA