GD har denne artikkelen på nett om denne saka.

Statsminister Erna Solberg er heilt på linje med ministeren sin.

Uttalelse frå NSG i saka:

I utgangspunktet var regjeringens tilbud til jordbruket svært langt unna det faglagene gjennom Jordbrukets forhandlingsutvalg hadde lagt til grunn i årets krav. I tillegg hadde staten lagt opp til strukturendringer som vil gi et helt annet landbruket enn det næringa ønsker i Norge. 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjorde rett i bryte på struktur, sier NSGs styreleder Tone Våg. Skal vi ha et bærekraftig landbruk i Norge må dette tuftes på matproduksjon på norske ressurser over hele landet.

Når det er brudd i jordbruksforhandlingene er det regjeringens tilbud som blir fremmet i proposisjon for Stortinget. Det blir da spennende å se hva som skjer i Stortinget og om regjeringen der får flertall for sitt tilbud. Næringa har allerede klart markert synet på statens tilbud og det er i tiden framover varslet flere aksjoner.

Vi vil oppfordre våre medlemmer til å slutte opp om aksjonene som blir satt i verk i regi av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sier Tone Våg.