I følgje Nationen er 2300 tonn seld unna frå reguleringslaget og prognosa går ut på at det berre vert 300 tonn på lager ved nyttår. Les artikkelen på Nationen her.

Utfordringa for næringa i haust vert likevel ein svært låg pris, som før dette vart kjent, desverre alt er fastsett. I tillegg vert det sjølvsagt spanande om det store salget av reguleringslageret vil påverka salget i haust. Dette avheng sikkert av om varene nå er kome ut til forbrukarane eller om det ligg lokale lager i kjedene. Vi får håpa at salget har markedsført det gode kjøttet vårt på ein slik måte at salget vidare i haust går strykande!

Lenke til prognose til Nortura Totalmarked ligg her.