Link til artikkelen. på Akershus Sau og Geit sine heimesider. Obs påmeldingsfristen er utsatt til 10/1 2014.

PS: Kurset passer fint for dei som ikkje kjem seg på lammekongressen seinare i vinter.