Det er spennende tider for småfebonden, med lam- og saukjøtt på lager og ny landbruksmelding og nye jordbruksforhandlingar i nær framtid. I tillegg er det urovekkande kor lenge styresmaktene våre dreg ut saksgangen i ulvesaka, samstundes som alle tema kring freda rovvilt i forhold til beitedyr vert meire og meire trekt i rovdyras favør av direktorat og departement. Sauavlen går mot nye tider med genomseleksjon, og NSG skal legge nye kabaler med tillitsvalde og ansatte.

I fyrste omgang skal det nå vera valg på tillitsvalde, og nytt styre med ny leder skal på plass. Nationen hadde denne artikkelen i dag