Utsendingane på landsmøte var:

Arnfinn Beito

Ellen M. Syse

Anne Kari Veikleenget

Bjørn Even Stenberg

Sara Nilsen

Frå styret i NSG stillte: Pål Kjorstad

Inviterte gjestar: Hans M Hjelstuen (forfall), Sigurd Krekke og Jostein Elde

Saka vår frå årsmøtet om markedssituasjon og bl.a. grilling utanfor butikkar vart vel motteke og mykje av innspelet frå Oppland vart teke med som uttala frå Landsmøtet. Ellen M. Syse sat i redaksjonskomitèen og Arnfinn Beito sat i fullmaktskomitèen under møtet.

Valga: Pål Kjorstad frå Sør-Fron vart valgt til nestleder i NSG og Marthe Dypdalen frå Nord-Fron vart valgt til 3. varamedlem i styret.

Jostein Elde frå Gausdal fekk prisen som beste vervar i NSG i 2016:

Sigurd Krekke frå Fåvang fekk Gromsauprisen for 2017 saman med Ove Ommundsen frå Rogaland: