Program:

19.00: Namneopprop v/Pål Kjorstad

19.10: Nytt frå OSG og nytt frå NSG, inkludert NM i Ull og klipp i Ringebu, lokallaga i forhold til organisering og rapportering v/Knut Evensen

19.30: Rovdyr/Utmark, inkludert rovdyrerstatning v/Jonny Mathisen

19.45: Avl, kåring, sal, ringarbeid v/Ola Hareland

20.00: Geitesaker v/Svanild Holden Gardsteig

20.15: Oppland Radiobjøllelag og orientering om årsmøte og seminar på Spitsbergseter 24,-26/2 2023 v/Pål Kjorstad

20.30: Pause

20:40: Valgkomiteen v/Sondre Imsgard orienterer

20.45: Lokallaga orienterer, spørsmål, diskusjon

21.30: Slutt

VELKOME!!!

Link til møtet