Miniseminar – Skadefelling rovvilt
Fylkesmannen i Oppland og «Prosjektgruppa for effektivisering av skadefelling på rovvilt i Oppland» inviterer til seminar der skadefelling av fredet rovvilt kommende beitesesong er tema.

Tid/sted: onsdag 14. mai kl 1000-1430 – Statens hus, møterom Lågen, Lillehammer.

Inviterte er:
-        fellingsleder/og event. nestleder i kommunalt skadefellingslag (1-2 personer, vil få møtegodtgjørelse av FM)
  • saksbehandler i kommunen på rovvilt/beitedyr (1 person)
 
Program:
  • Kaffe/biteti
  • Velkommen v/Fylkesmiljøvernsjef Vebjørn Knarrum
  • Bestandsstatus gaupe og jerv – vilkår ved skadefellingstillatelser v/Fylkesmannen (H. Klæbo) 20 min
  • Organisering av rovviltarbeidet i kommunene v/ Gausdal, Nord-Fron og Ringebu kommuner (G. Groven, H. Ulberg, S. Strand) 20 min
  • Organisering av rovviltfellingsforsøk v/fellingsleder i Gausdal kommune 20 min
  • Presentasjon av hundeekvipasjer til bruk i skadefellingsoppdrag v/prosjektleder (A. Jørstad) 15 min
Lunsj: 1130-1215
 
  • Bruk av kadaverhundekvipasjer i skadefellingsoppdrag v/Norske Kadaverhunder (J. Mathisen) 15 min
  • Bestandsstatus ulv og bjørn, SNOs bidrag i skadefellingsoppdrag v/O. K. Steinset 20 min
  • Skadefelling av ulv – tips og råd v/SNOs rovviltfellingsteam E. O. Helstad/el. L. Gangås 30-40 min