Mange får dette på mail og andre plukkar det opp på nettet under avlssidene på NSG. Men for andre som ikkje er innpå dette kan det vera interessant å sjå kva avlsleiinga driv på med om dagen. Referatet finn dere her.