Møteprogram:

Åpen post 10.00 -10.15

Saksliste:

37/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

38/14 Godkjenning av referat fra møte 25. juni og 7. august 2014

39/14 Orienteringer – bestandsstatus, skadestatus og skadefellinger, økonomi, korrespondanse, møte med beitenæringa m.fl. 13. aug.              

40/14 Kvote for lisensfelling ulv 2013/2014

41/14 Samordningsoppdrag jerv i Sør-Norge – møte med KLD og andre regioner 24. september.

42/14 Framdriftsplan for revisjon av forvaltningsplan

43/14 Eventuelt