Det vert arrangert eit møte på Otta Hotell onsdag 9/7 kl. 12.00, der landbruksorganisasjonane sentralt har invitert dei 20 beitebrukarane, beitelagsleiarar i berørte beitelag, tillitsvalde på fylkesplan, FM i Oppland og Rovviltnemnda i Oppland.

Agenda:

Sak 1  VELKOMMEN
           v/  John Petter Løvstad, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Sak 2   STATUS
            v/Pål Kjorstad, Oppland Sau og Geit.

            v/ Sidsel Røhnebærk, FM Oppland.

            Ordet fritt for andre og spesielt for dei berørte partane.

Sak 4   NY ERSTATNINGSFORSKRIFT
            v/ Finn Erlend Ødegård, Norges Bondelag

Sak 5   VIDERE ARBEID -  STRATEGI

            v/ Tone Våg, Norsk Sau og Geit
            v/ Ola Hareland, Bakkesteinan Sausamdrift/Lordalen Beitelag
            v/ Sidsel Røhnebæk, FM Oppland – innspel frå rovviltnemnda i Oppland.

            Ordet fritt for andre innspel.
            
Sak 6  OPPSUMMERING

             v/Terje Hole,. Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Dei sentral organisasjonane har i forkant av møtet med juridisk bistand skrive eit nytt brev til Mattilsynet i saka.

Norges Bonde- og Småbrukarlag omtalar saka på heimsida si i dag.