FM har varsla at dei vil gå i gjennom desse punkta: 
 
- infobrosjyra, rovviltkontaktoversikten
- SMS varsling
- et par saker fra i fjor (ulv/jerv)
Truleg har FM ein ny ansatt på engasjement, som kan bli med på møtet.
 
OSG vil nytta møtet til ein dialog om forholdet mellom SNO og beitebrukarane. Det er delte oppfatningar om SNO/rovviltkontaktar i Oppland. I nokre regionar er forholdet, engasjementet og tilliten svært bra, men i andre delar av Oppland kan dette oppfattas annleis. Arnfinn vil gjerne i forkant av møtet ha opplysningar frå brukarar både av ris og ros, slik at han kan ta opp dette direkte med SNO på møtet. Alle er vel klar over at rovviltutfordringa i Oppland ikkje står i stil med bemanninga på rovviltkontaktsida, men det som vert gjort må gjerast raskt og rett. Beitebrukarane er avhengig av eit effektivt og samarbeidande SNO, så kontakt Arnfinn på mail arnfinnbeito@hotmail.no eller tlf. 990 37 525 for å opplysa om hendingar dere gjerne vil SNO skal høyra om.