FM i Oppland ba òg leiar i Oppland Sau og Geit til dette møtet, som var ein lunch og befaring hos Kristian Dahl. Under lunchen innleidde Erik Solheim, der eg var ein av 3 som fekk eit 10 minutters innlegg. Tala kan dere lesa her.

Elles var Solheim m/sine 3 medreisende frå MD svært lyttande og kom ikkje med noko nytt. Han viste forståelse for situasjonen i dette aktuelle sankelaget og i Oppland generellt, men viste til den 2-sidige målsetjinga der rovdyra er kome for å bli. Han lova at saksgangen i MD skulle gå fortare og at han skulle sjå på forlenga lisensjakttid på bjørn om hausten. Elles kan dere lesa kva journalisten frå GD skreiv her.