Møtet hadde som tema: "Oppfølging og forbedring av rovviltutfordringen i Oppland", og vart karakterisert som nyttig og delvis vellykka av deltakarane.

Anette Jørstad i Oppland Bonde og Småbrukarlag har laga eit referat frå møtet.