Tilsynsveterinær/spesialinspektør Mattilsynet DK Gudbrandsdal, kjøttkontrollen Hans Schwencke i kompaniskap med Lavrans Skuterud i Strålevernet står bak dette møtet, som primært er rettet mot forholdene for beitedyr (småfe, rein).

Tema er:

Hvordan kan vi forvente situasjonen i årene som kommer, radioaktiv distribusjon i beite (sopp/gras/lav, skogsbeite/fjellbeite), fysisk og biologisk halveringstid, opptak og distribusjon av radionukleotider i pattedyr, måling av radioaktivitet, nedforingstider og forvaltning. Det er også mulig at representant fra SLF vil stille på møtet.

Møtet er primært rettet mot saueholderne, men vil også være åpent for alle interesserte. Møtet er gratis, men kaffe og biteti må den enkelte betale selv.

Det blir skrevet særskilt invitasjon til beitelagslederne i Oppland, men alle interesserte kan komme.